kosmetické ošetření BDR 60 min | Facial Treatment BDR 60 min

Ošetření pleti zohledňující její aktuální stav. Kosmetické úkony jsou prováděny standardními postupy bez použití přístrojové techniky. Toto ošetření je základním kamenem pro další ošetření a procedury.

[EN] In English below

kosmetické ošetření BDR 60 min | Facial Treatment BDR 60 min

Jednotlivé úkony se mohou měnit v závislosti na ročním období a aktivitách klienta tak, aby vyhovovaly požadavkům pleti.

kosmetické ošetření zahrnuje:
▪︎ odbornou analýzu pleti
▪︎ konzultaci ošetření s klientem a vysvětlení postupů aplikované péče
▪︎ odlíčení a povrchové čištění pleti
▪︎ chemický nebo enzymatický peeling dle stavu pleti
▪︎ mechanické čištění pórů i velmi účinné čištění ultrazvukovou špachtlí
▪︎ kosmetickou masáž
▪︎ aplikaci sér aktivních látek
▪︎ aplikaci gelové okluzní masky nebo agarové masky
▪︎ aplikaci světelné terapie s osmotickým světlem calming light
▪︎ závěrečnou aplikaci krému

► cena ošetření: 2 290,- Kč


[EN]

Facial Treatment BDR 60 min

Skin treatment taking into account the current state of the skin. Cosmetic procedures are carried out using standard procedures without the use of equipment. This treatment is the cornerstone for further treatments and procedures.

Individual treatments may vary depending on the season and the client's activities to suit the skin's requirements.

Cosmetic treatments include:
▪︎ professional skin analysis
▪︎ treatment consultation with the client and explanation of the applied care procedures
▪︎ make-up removal and superficial cleansing of the skin
▪︎ chemical or enzymatic peeling according to the skin condition
▪︎ mechanical pore cleansing and very effective ultrasonic spatula cleansing
▪︎ cosmetic massage
▪︎ application of serums of active substances
▪︎ application of gel occlusive mask or agar mask
▪︎ application of light therapy with osmotic light calming light
▪︎ final application of cream

► treatment price: 2 290,- CZK