mezoterapie BDR 90 min | BDR mesotherapy 90 min

Dermatolovický koncept BDR (Beauty-Defect-Repair) je určený k velice efektivní péči o vaši pleť. Díky této metodě dochází k podpoře elasticity pleti.

[EN] In English below

mezoterapie BDR 90 min | BDR mesotherapy 90 min

Zároveň jsou účinné pěstící látky rychle transportovány do hlubších vrstev pleti prostřednictvím spojení speciální a jedinečné technologii, která může pomoci tam, kde není možné využití injekčních ošetření, například citlivá plet mezi obočím a horním víčkem.

Dalším pozitivem je stimulace endogenní kolagenové syntézy.

Ošetření kosmetické + mezoterapie BDR zahrnuje:
▪︎ odbornou analýzu pleti
▪︎ konzultaci ošetření s klientem a vysvětlení postupů aplikované péče
▪︎ povrchové čištění pleti včetně odlíčení
▪︎ enzymatický, nebo chemický peeling
▪︎ mechanický profesionální peeling s hlavicí Micropeel BDR
▪︎ stimulation XL ošetření speciální nano jehličkovou hlavicí s hloubkou 0.20 mm se zapracováním sér
▪︎ aplikaci klidnící kolagenové gel masky BDR
▪︎ aplikaci světelné terapie s osmotickým světlem calming light
▪︎ závěrečný i oční krém

► cena ošetření: 2 980 Kč
► cena kúry 6 procedur (3 měsíce): 2 690 Kč každé ošetření


[EN]

BDR mesotherapy 90 min

The dermatological concept BDR (Beauty-Defect-Repair) is designed to take care of your skin very effectively. Thanks to this method, skin elasticity is promoted.

At the same time, the active treatment agents are quickly transported to the deeper layers of the skin through a combination of special and unique technology that can help where injectable treatments are not possible, such as the sensitive skin between the eyebrows and upper eyelid.

Another positive is the stimulation of endogenous collagen synthesis.

BDR cosmetic + mesotherapy treatments include:
▪︎ professional skin analysis
▪︎ treatment consultation with the client and explanation of the applied treatment procedures
▪︎ superficial cleansing of the skin including make-up removal
▪︎ enzymatic or chemical peeling
▪︎ mechanical professional peeling with Micropeel BDR head
▪︎ stimulation XL treatment with a special nano needle head with a depth of 0.20 mm with serum incorporation
▪︎ application of BDR soothing collagen gel mask
▪︎ application of light therapy with osmotic light calming light
▪︎ final and eye cream

► treatment price: 2 980 CZK
► price of 6 treatments (3 months): 2 690 CZK per treatment